Tên Dự án; Khu sinh thái Hải An Resort

Địa điểm: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Công ty Hải An