CHÍNH SÁCH VỀ ỨNG DỤNG – QUYỀN RIÊNG TƯ

  • Tên ứng dụng: Ứng dụng ROL-ROI STEEL DOOR trên cửa hàng CH Play.
  • Link download ứng dụng: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.queenviet.door.qv
  • Ứng dụng cho phép điều khiển cửa thép xếp lớp ROL-ROI Steel Door QueenViet từ xa qua điện thoại. Ứng dụng không thu thập bất cứ dữ liệu nhạy cảm nào của người dùng, tất cả dữ liệu liên quan đều được lưu trữ và bảo mật. Người sử dụng có thể liên hệ để yêu cầu xóa tài khoản hoặc xóa dữ liệu bất kỳ lúc nào.
  • Thông tin liên hệ: Mr. Phạm Văn Cường
  • Email liên hệ: phamcuong.appdev@gmail.com