Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vui lòng nhập họ và tên của Anh/Chị
Vui lòng nhập năm sinh của Anh/Chị
Số điện thoại là cơ sở để xác định và kích hoạt bảo hành. Anh chị vui lòng nhập chính xác thông tin.
Vui lòng cung cấp địa chỉ Email liên lạc của Anh/Chị. Một Email đăng ký bảo hành điện tử cũng sẽ được vửi về địa chỉ Email này, vui lòng nhập đúng thông tin.
Vui lòng nhập địa chỉ hiện tại nơi Anh/Chị đang sử dụng sản phẩm.
Vui lòng chọn tên thành phố nơi Anh/Chị đang sử dụng sản phẩm
Lựa chọn sản phẩm bạn đăng ký bảo hành điện tử
Vui lòng chọn đúng hình ảnh và mã các sản phẩm mà Anh/Chị đã lắp đặt và muốn đăng ký bảo hành điện tử. Chỉ chọn được một sản phẩm trong một lần đăng ký.
Vui lòng nhập số Serial trên tem bảo hành dán trên nắp phía trong bộ khoá.
Anh chị vui lòng chọn thông tin khách hàng.
Nếu có góp ý Anh/ Chị vui lòng phản hồi thông tin để QueenViet hoàn thiện sản phẩm hơn. Cảm ơn Anh/Chị đã sử dụng dòng sản phẩm Smart Lock của QueenViet Group !